Kardinal ser positive tegn for Kirken i Kina og Vietnam

Prefekten for Kongregasjonen for Troens Utbredelse, kardinal Crescenzio Sepe, ga i et intervju med avisen La Stampa nylig en positiv oppsummering av utviklingen i Kirkens forhold til Kina og Vietnam. Men han erkjenner også at Kirkens vanskeligheter i disse landene ikke er overvunnet. I Kina, sier Sepe, betraktes Kirken som en vestlig påvirkning. Den katolske kirke må ikke skjule sitt ansvar for tidligere feilgrep, sier han, og henviser til at Kirken ble oppfattet som representant for den vestlige kolonialisme og en motstander av Kinas utvikling. Men Sepe sier at den kinesiske holdning er i ferd med å endre seg, og legger vekt på at Kirken i dag har en viktig mulighet til å hjelpe de kinesiske myndigheter med å nå målet om et samfunn der folk med forskjellig kulturell bakgrunn kan leve i harmoni.

I november reiste kardinal Sepe til Vietnam for å ordinere 57 nye prester, og denne reisen representerte etter hans syn et historisk gjennombrudd. Selv om det fremdeles er restriksjoner på Kirkens aktiviteter, er det også mange tegn som gir håp, sier Sepe. Han legger til at han med egne øyne nå ser at det i mange asiatiske land skjer en kristen fornyelse.

CWN - Catholic World News (3. februar 2006)