P. Matthias Scherf SS.CC. in memoriam

P. Mathias Scherf (1912-2006)

Pater Mattias Scherf SS.CC. døde 3. februar 2006 i Mendig/Tyskland.

Pater Matthias Scherf SSCC ble født den 23. desember 1912 i Mayen/Tyskland. Etter fullført skolegang trådte han inn i Kongregasjonen til Jesu og Marias hellige hjerte. Han studerte filosofi og teologi i Simpelveld/Nederland og ble presteviet den 17. februar 1940 der. Siden 2. verdenskrig allerede var i gang, kunne ingen av hans familie delta i prestevielsen.

Da han omsider kom til Tyskland for å feire sin første messe på sitt hjemsted, ble han straks kalt inn til militærtjeneste og sendt til Russland. Under hele krigen var han tilsluttet Det Røde Kors og bisto som prest mange sårede og døende mennesker.

Etter krigen var han sjelesørger i Tyskland inntil han i 1954 fikk i oppdrag å reise til Midt-Norge og hjelpe biskop Johannes Rüth SS.CC. i Den katolske kirke. Han ble utnevnt til generalvikar av biskopen og utførte denne oppgaven til 1983.

I 34 år var han ikke bare sjelesørger, men også byggmester og biskopens høyre hånd når det gjaldt menighetsbygging, spesielt i Ålesund og Levanger. De katolske kirkebyggene i Ålesund, Molde, Kristiansund og Levanger samt St. Eystein sykehjem er hans verk.

I mange år var han rektor for St. Elisabeth hospital inntil dette ble nedlagt i 1982. Inntil 1988 var han sogneprest i Levanger. Her tok han med iver vare på St. Olavs kapell på Stiklestad. Olsok hvert år organiserte og forberedte han valfarten til Stiklestad.

Grunnet sykdom forlot han Norge i 1988. Etter en rekonvalesenstid ble han prest for aldershjemmet Marienstift i Mendig og var igjen sjelesørger inntil 2004. Den siste tiden var han pasient i samme institusjon.

Pater Matthias Scherf var en helstøpt person og glad i mennesker. Han hadde alltid godt humør og var ikke uten selvironi. Han var spesielt glad i barn. Den lille store presten hadde alltid noe godt for barna i sin veske.

Vi takker spesielt for p. Matthias mangeårige virke i Den katolske kirke i Midt-Norge og minnes med glede alt han betydde for kirken i denne perioden.

Måtte Gud etter mange års innsats i Herrens vingård gi ham det evige liv. Jeg lyser fred over hans minne.

+Georg Müller
biskop

Rekviemmessen for pater Matthias Scherf feires 10. februar 2006 i kirken til Kloster Arnstein/Tyskland. Han begraves på klosterkirkegården der.

Melding fra biskop Georg Müller, Midt-Norge Stift (6. februar 2006)

av Webmaster publisert 06.02.2006, sist endret 06.02.2006 - 10:46