Utnevnelser i St. Ansgar menighet, Kristiansand

p. Pawel Wiech SS.CC. p. Heinz-Josef Catrein SS.CC.

Dekret

Med virkning fra 1. februar 2006 gjelder følgende for St. Ansgar menighet, Kristiansand:

Ordningen med pastoralteam i menigheten oppheves.

Pater Heinz-Josef Catrein SSCC utnevnes til sogneprest.

Pater Pawel Wiech SSCC utnevnes til kapellan.

Oslo, den 31. januar 2006

Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop

av Webmaster publisert 08.02.2006, sist endret 08.02.2006 - 14:29