Erkebiskop Michael Fitzgerald utnevnt til nuntius til Egypt og Den Hellige Stols delegat til Den arabiske liga

Erkebiskop Michael Fitzgerald

Benedikt XVI har den 15. februar utnevnt erkebiskop Michael Fitzgerald som apostolisk nuntius til Egypt og Den Hellige Stols delegat til Den arabiske liga.

Den arabiske liga er en politisk/økonomisk/militær allianse grunnlagt i Kairo i 1945, med den hensikt å fremme samarbeid og politisk konsensus landene imellom og å styrke de arabiske lands rolle i internasjonale sammenhenger. Den har 22 medlemsland: Egypt, Saudi Arabia, Syria, Jordan, Irak, Libanon, Yemen, Libya, Sudan, Marokko, Tunis, Kuwait, Algerie, Qatar, Bahrein, Oman, De Forente Arabiske Emirater, Mauritania, Somalia, Djibouti og Comores. Også PLO (Palestinian Liberation Organization) er medlem i ligaen.

Den britisk-fødte erkebiskopen (68) har vært president for Det pavelige råd for den interreligiøse dialog siden 2002.

Utnevnelsen av Fitzgerald kommer i en tid med akutt internasjonal spenning etter publiseringen av Muhammed-karikaturene i vestlige aviser.

De siste årene har erkebiskop Fitzgerald ledet komiteen for islamsk-katolsk dialog sammen med "Al-Azhar Permanent Committee for Dialogue with the Monotheist Religions", som har publisert flere appeller for fred mellom religioner.

Pressemeldingen fra Vatikanet med utnevnelsen av Fitzgerald nevner ingen etterfølger til ledelsen av Det pavelige råd for den interreligiøse dialog. Dette har satt nytt liv i ryktene i italienske medier om endringer og konsolideringer i Den Romerske Kurie - blant annet om at paven har planer om å legge ned rådet og overdra rådets oppgaver til andre Vatikan-kontorer.

CWN / Zentit / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. februar 2006)

av Webmaster publisert 16.02.2006, sist endret 16.02.2006 - 13:37