Opprettelse av Akademisk Studieråd i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. har den 1. februar 2006 opprettet et Akademisk Studieråd for bispedømmet. Rådet skal spesielt bistå ved utviklingen av et norsk katolsk studietilbud på universitetsnivå innenfor fagene filosofi og teologi.

Akademisk Studieråd vil bestå av biskopen, p. Arnfinn Haram OP, Per Kværne, sr. Else-Britt Nilsen OP og Magdalena Thomassen.

Utnevnelsen gjelder fra den 1. februar og for to år. Rådet blir eventuelt supplert siden.

Melding fra Oslo katolske bispedømme / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. februar 2006)

av Webmaster publisert 17.02.2006, sist endret 17.02.2006 - 11:31