Åtte saligkåringer uten paven

Etter den nye ordning for saligkåringer som pave Benedikt XVI har innført, ble det karmelittnonnen Elia di San Clemente saligkåret lørdag kveld i en seremoni i Bari i Øst-Italia, ledet av kardinal José Saraiva Martíns, prefekt for Vatikanens kongregasjon for helligkåringer.

Nonnen, som døde i 1927, ble bare 26 år gammel. Erkebiskopen i Bari, Francesco Cacucci, beskriver denne unge kvinnens bemerkesverdige liv:

- Allerede før hun ble nonne lot hun alltid Gud være viktigst i sitt liv. Hun kontemplerte over skjønnheten, lyttet til Guds ord og elsket eukaristeien (nattverden). I karmelittklosteret fulgte hun "den lille vei" som Therèse av Lisieux hadde beskrevet; i det skjulte, korsfestet med Kristus. Hun gav seg selv helt og holdent for sjelene.

Foruten lørdagens saligforklaring står seks andre på programmet frem til september:

- 30. april i Milano, samtidig med en annen saligkåring samme dag i Ramapuram i India

- 14. mai i Napoli

- 28. mai i Viseu i Portugal

- 15. juni i Belo Horizonte i Brasil

- 17. september i Brescia i Italia.

Alle feires av prefekten for helligkåringskongregasjonen, kardinal José Saraiva Martíns, med ett unntak. Biskopen av Ramapuram i India får selv feire saligerklæringen i India den 30. mai, ettersom kardinalen samtidig feirer en annen seremoni i Milano.

Radio Vaticana (20. mars 2006)

av Webmaster publisert 20.03.2006, sist endret 20.03.2006 - 11:27