P. Heinz-Josef Catrein ny superior for picpuskommuniteten i Kristiansand

Heinz-Josef Catrein Arne Kirsebom

I forbindelse med at p. Arne Kirsebom SS.CC ble utnevnt til generalvikar i Oslo katolske bispedømme fra 1. januar dette år, er p. Heinz-Josef Catrein SS.CC valgt til ny superior for picpus-kommuniteten i Kristiansand fra den 1. mars.

P. Kirsebom ble gjenvalgt som superior for kommuniteten 1. februar 2005, for tre nye år, men måtte flytte til Oslo på nyåret da han ble utnevnt til generalvikar.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. mars 2006)

av Webmaster publisert 21.03.2006, sist endret 21.03.2006 - 13:43