www.katolsk.no 10 år

Den 22. mars 2006 kl. 22.16 feirer www.katolsk.no sitt 10-årsjubileum!

www.katolsk.no's historie begynte i januar 1996, da sr. Anne Bente Hadland O.P. var leder i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme. Sr. Anne Bente mente at Informasjonstjenesten trengte Internett, i første omgang E-post. På den tiden var det kun oppringt samband som var mulig, og "katolsk.no" og én eneste E-postadresse ble anskaffet - ved hjelp av vår webmaster Mats Tande.

Den første begynnelsen til hjemmesider kom i gang i mars 1996, stort sett med innhold hentet fra den årlige bispedømmekalenderen - med oversikt over bispedømmer, menigheter, prester med tilhørende personlig hjemmeside, adresse og telefon. Maskinen det hele kjørte på brukte Unix og sto på jobben hos webmaster, velvillig og gratis stilt til rådighet av hans arbeidsgiver Gallagher & Robertson AS (irske katolikker som de er).

Se også: Mer om 10-årsjubileumet

Ved opprettelsen av www.katolsk.no var det kun 141 katolske bispedømmer på nett verden over. I dag er det over 2000.

Den første ordentlige sidevisningen skjedde 22. mars 1996 kl 22:16.

Ivrige brukere har kanskje interesse av den følgende gjennomgang av den tekniske utviklingen og litt statistikk:

Det første året ble en rekke E-postadresser kjøpt inn enkeltvis. Biskop Gerhard Schwenzer var en av de første og var allerede da en ivrig E-post- og PC-bruker. Også UNKF (i dag: NUK) og Caritas Norge så raskt behovet. Etter hvert ble det nødvendig å samordne og å rydde opp i E-post-situasjonen, og i juli 1997 overtok bispedømmet håndteringen av all E-post innen @katolsk.no (samt for UNKF og Caritas Norge) selv, ved å sette i drift en egen E-postserver. I denne forbindelse kunne alle i bispedømmets tjeneste få en egen adresse på formen Fornavn.Etternavn@katolsk.no. I dag finnes over 500 slike E-postadresser. Bispedømmets mailsystem håndterer nå årlig over 300.000 innkommende og 150.000 utgående meldinger.

Julaften 1998 ble den første serveren tatt i drift. Den fikk navnet Adam. Maskinen var fremdeles plassert hos G&R, men fra nå av på eget utstyr.

For å møte det raskt økende behovet, og for å unngå en stor mengde oppringte samband fra Akersveien, anskaffet bispedømmet sammen med St. Sunniva skole en direkte Internett-forbindelse i februar 2000 - en radiolink. Hastigheten var 50 kilobit per sekund, kraftig på den tiden. I dag er 50 Kbps "steinalder", en enkelt ISDN-linje klarer mer. Da en fiberkabel fra mars 2000 forbandt bygningene i Akersveien-området, fikk alle som jobbet i området "gratis" Internet. I begynnelsen var PC'er dyre og antallet lavt. I dag består nettverket av 80 maskiner.

Adam ble flyttet fra G&R til Akersveien 5 den 1. april 2000, og webmaster uttalte da med patos: "Med dette føres den Katolske Kirke i Norge med fiberoptisk hastighet inn i informasjonsteknologiens tidsalder".>

Vår 50Kbps-linje ble raskt fylt til randen, og bispedømmet gikk raskt med på oppgradering til det dobbelte, et gigantisk økning. Internett-forbindelsen i 2006 er til sammenligning det 40-doblede, 2Mbps.

Trafikken økte, og nytteverdien av egen server i Akersveien gjorde at ny server ble kjøpt inn i 2000, denne gang av bispedømmet selv. Den nye maskinen overtok navnet "Adam", mens den gamle ble flyttet til en roligere tilværelse som "Eva", der den tar seg av det økende backup-behovet, samt tjener som reservemaskin dersom Adam skulle få tekniske problemer. I dag er vi på 3. generasjons Adam, kraftig nok til å håndtere pågangen i lang tid fremover.

Blant den første tidens ildsjeler skal først og fremst nevnes sr. Anne Bente Hadland, daværende leder av Informasjonstjenesten og den som satte det hele i gang, og p. Claes Tande, som med iver, sakkyndighet og entusiasme sørget for at mye kom på plass. Spesielt må nevnes www.katolsk.no's oversikt over verdens bispedømmer, som fra første stund, og fremdeles den dag i dag, regnes som den mest komplette oversikten på Internet verden over. Disse nettsidene står for mye av trafikken mot www.katolsk.no.

Deretter må Per Einar Oddens utrettelige arbeid med helgenbiografier trekkes frem. I dag er det bortimot 6.000 helgenbiografier tilgjengelige. Disse nettsidene trekker også mye trafikk og har høstet mange beundringsmailer, spesielt tatt i betraktning at Norge er et lite land.

Vaktmesteren i Akersveien 5, Francis Subramanian, strakk kabler til alle kontorer i alle etasjer i alle bygninger. En stor, slitsom og vanskelig jobb. I dag, som den gang, er også Trygve Selmer (ved St. Sunniva skole, som vi deler linje med) en ressursperson, som gir av sin tid og ekspertise for å sørge for at Internettforbindelsen og brannmurer fungerer som de skal.

Det er nesten ikke mulig å navngi alle som har bidratt. Frivillige har oversatt nettsider til syv språk, grafikere har hjulpet til med sidedesign, prester har bidratt med innskannet materiale, en mengde frivillige har oversatt eksisterende artikler for å legge norskspråklig informasjon ut i artikkelseksjonen.

Dagens Adam håndterer 27.000 nettsider (hvorav 20.000 bare på www.katolsk.no), fordelt på 35 separate nettsteder med 10GB data, og fremdeles administrert ved hjelp av frivillig innsats. I perioder har nok dette utgjort innpå en halv stilling.

www.katolsk.no hadde aldri kommet dit det er i dag uten Mats Tandes fenomenale innsats!

Litt mer statistikk: www.katolsk.no sender hver måned rundt 350.000 sidevisninger (150.000 i 2001, 1.000 i 1996) med en datamengde på 7GB (2.5GB, 10MB). Vi passerte 10.000 sidevisninger per dag i mars 2004. Økningen i trafikk ser ikke ut til å avta.

Den travleste tiden for nettstedet var definitivt ved pave Johannes Paul IIs død og Benedikt XVIs valg i april 2005: Den måneden ble 650.000 nettsider lest!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. mars 2006)

av Webmaster publisert 22.03.2006, sist endret 27.07.2021 - 00:30