Mer om www.katolsk.no's 10-årsjubileum

 

 Se også:

I forbindelse med at www.katolsk.no i disse dager feirer 10-årsjubileum, har Informasjonstjenesten i OKB utfordret sr. Anne Bente Hadland OP, som var leder for Informasjonstjenesten da nettsidene ble en realitet, om å fortelle litt om historien:

Det er i disse dager ti år siden Den katolske kirkes websider i Norge ble åpnet. Internett var på ingen måte allemannseie på det tidspunkt, men en fagmann på feltet, Mats Tande, stilte sine kunnskaper til disposisjon for OKBs Informasjonstjeneste da denne ble opprettet i januar 1996. Sidene ble utformet i samarbeid med Informasjonstjenesten.

Et stort antall frivillige medarbeidere har siden bidratt til å bygge sidene ut til det de er i dag. Men den bærende kraft har hele tiden vært Mats Tande, som fra første dag har vedlikeholdt sidene, og som fortsatt er sidenes webmaster.

Internettsidene ble raskt den viktigste ressursen i informasjonsarbeidet. Et medium som lett gjør informasjon tilgjengelig og som oppdateres fortløpende, er uvurderlig enten det dreier seg om journalister som trenger bakgrunnsstoff, lærere og studenter som vil informere seg (KRL-faget gjorde sidene veldig aktuelle), oversettere på jakt etter riktige begreper, eller personer som «bare» er nysgjerrige på Den katolske kirke. www.katolsk.no er en dør inn, et åpent vindu for mennesker som nærmer seg kirken, men ikke riktig vet hvor de skal begynne.

Besøkstallet holder seg høyt. Når det skjer ekstraordinære begivenheter som setter Den katolske kirke i søkelyset, merkes det også svært godt på besøkstallene. Det være seg nasjonalt eller internasjonalt - en paves død og valget av en annen, eller lokalkirkelige bispeutnevnelser - da skyter besøkstallene i været. Vi ser også ofte at det refereres til sidene i dagspressen.

Tilfanget av stoff har etter hvert blitt enormt. Dette hadde heller ikke vært mulig om ikke flere hadde bidratt med sine spesialiteter, det være seg bispedømmeoversikten, nyheter eller helgenbiografier. Likeledes er verdifull dokumentasjon som dekretene og konstitusjonene fra Det annet vatikankonsil gjort tilgjengelig. Disse er ellers gått ut av trykk.

Tunge sider, som ville aldri blitt en realitet hvis det ikke var for den store frivillige innsatsen som hele tiden har ligget til grunn for dem. Først og sist webmaster Mats Tande.

Sr. Anne Bente Hadland OP

av Webmaster publisert 23.03.2006, sist endret 10.03.2011 - 02:36