Biskop Gerhard Schwenzer mottok Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

 Se også:

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. mottok den 23. mars Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Overrekkelsen fant sted under en mottagelse med innbudne gjester i Oslo katolske bispedømme. Det var kongens kansellisjef Egil Vindorum, assistert av slottets kansellist Thomas Gram, som på vegne av H.M. Kong Harald overrakte dekorasjonen og diplomet.

Janne Haaland Matlary, magister Lars Roar Langslet, generalsekretær Stein Mydske og biskop Georg Müller av Trondheim Stift">
Klikk på bildene for stor versjon

I pressemeldingen fra Slottet heter det:

H.M. Kongen har utnevnt Biskop, dr. theol. Gerhard Schwenzer, Oslo, til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats i mellomkirkelig samarbeid.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vekt på betydningen av hans deltagelse i økumenisk arbeid for å fremme kristen enhet og forståelse for andre kirkesamfunn. Betydelig vekt er også tillagt hans arbeid med teologiske spørsmål i de katolsk-lutherske læresamtaler og ikke minst på hans omfattende innsats for å styrke det felleskirkelige arbeidet i Norge.

I sin takketale vektla biskop Schwenzer de kristnes plikt til å arbeide for enhet. Han pekte på at en av grunnene til at så mange i dag finner det vanskelig å feste lit til det kristne budskap, nettopp ligger i stridigheten og splittelsen blant de kristne. Han påpekte at det gjorde ham særlig stolt at begrunnelsen for utnevnelsen nettopp ligger i kjernen av en biskops ansvar, nemlig å arbeide for enhet - ikke bare innad i sin egen kirke, men også kirkene i mellom.

Vert for mottagelsen var biskop Schwenzers etterfølger på Oslos bispesete, Bernt Eidsvig Can.Reg, som for anledningen stilte sin nye stue til disposisjon.

Blant gjestene var biskop Georg Müller av Trondheim Stift og Oslo biskop Ole Christian Kvarme fra Den norske kirke, som begge frembrakte hilsener. Generalsekretær i Det Norske Bibelselskap, Stein Mydske, frikirkepastor Arnfinn Løyning fra Norges Kristne Råd, Olav Fykse Tveit fra Mellomkirkelig Råd, samt forslagsstillerne og representanter for bispedømmets ansatte, geistlige og pastoralråd var til stede.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. mars 2006)

av Webmaster publisert 23.03.2006, sist endret 23.03.2006 - 17:35