Mor Rosemary Durcan O.C.S.O. første priorinne for et selvstendig Tautra Mariakloster

Mor Rosemary Durcan

 Se også:

Mor Rosemary Durcan O.C.S.O. ble søndag 26. mars valgt til priorinne for Tautra Mariakloster. Mor Rosemary har ledet klosteret siden grunnleggelsen 25. mars 1999, men da som utnevnt av abbedissen og med delegert ansvar fra henne.

Dagen før, på festen for Herrens bebudelse, ble Tautra Mariakloster høytidelig erklært som selvstendig priorat av abbedissen for grunnleggelsen, mor Gail Fitzpatrick av Our Lady of the Mississippi Abbey i Dubuque, Iowa. De seks nonnene som nå utgjør den nye kommuniteten, skiftet sin stabilitet fra de to klostrene de kommer fra, til nå å gjelde Tautra. Løftet om stabilitet til Tautra ble avgitt i høymessen i nærvær av naboabbed Kevin Daly av St. Joseph's Abbey i Roscray, Irland, og mor Gail Fitzpatrick.

Biskop Georg Müller var hovedcelebrant i messen, der også naboabbed for Mississippi, Brendan Freeman, første kapellan på Tautra, abbed Augustin Mc Gregor av Mellifont Abbey i Dublin, Irland, og Tautras "bestemor", mor Agnes Day fra Mount St. Mary's Abbey i Wrentham, Massachussetts, var med.

Mor Gail Fitzpatrick erklærer Tautra Maria­kloster for selvstendig kloster med rettigheter, privilegier og ansvar som ethvert annet kloster i Cistercienserordenen av den strenge observans. De seks søstrene som 25. mars lovet stabilitet i det nyopprettete Tautra Maria­kloster. Fra venstre sr. Sheryl, sr. Marjoe, sr. Lisbeth, sr. Gilchrist, sr. Rosemary og sr. Hanne-Maria.

Sammen med andre gjester fra nevnte klostere, naboer fra Tautra og medlemmer av Støttegruppen for klosteret, feiret nonnene denne spesielle messen i den nye klosterkirken som er under bygging.

Entreprenøren hadde velvilligst stilt den uferdige kirken til disposisjon for anledningen.

Som selvstendig priorat har klosteret nå fått rettigheter og plikter på linje med andre klostere i Cistercienserordenen av den strenge observans.

Melding Fra Tautra Mariakloster (27. mars 2006)

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 14.05.2010 - 10:45