Ny koptisk-katolsk patriark

Biskop Antonios Naguib (71) er blitt valgt til ny patriark for den koptisk-katolske kirke etter hans salighet kardinal Stephanos II Ghattas. Den nye patriarken av Alexandria ble valgt av den koptisk-katolske bispesynode den 30. mars. Valget ble offentliggjort i Roma på mandag, samtidig med at Pave Benedikt XVI formelt bekjentgjorde at han aksepterte den 86-årige patriark Stephanos avgang.

Den nye patriarken ble født i Samalout i øvre Egypt den 18. mars 1935. Han ble biskop av Minya i 1977, men trakk seg tilbake fra dette embede i 2002.

De koptisk-katolske kristne i Egypt teller omlag 250.000, en liten minoritet i et land med over 74 millioner innbyggere. Omkring 95 % av egypterne er muslimer, og henimot 6 % er ortodokse koptere.

Den koptiske kirke (som nå betegnes som en del av de ortodokse kirker) kom på avstand fra Roma etter Konsilet i Kalkedon i 451. I 1741 konverterte en koptisk biskop i Jerusalem til katolisismen og ble utnevnt av pave Benedikt XIV til apostolisk vikar for den lille gruppen på da ca 2.000 koptiske katolikker. I 1895 gjenopprettet pave Leo XIII det koptisk-katolske patriarkat.

Den koptisk-katolske kirke opplever for tiden økende antall kall til det kvinnelige ordensliv og til prestetjeneste. Kirken driver 170 utdannelsesinstitusjoner; de fleste av deres elever og studenter er muslimer.

De koptiske kristne kan tilbakeføre sin kirke til evangelisten Markus, som led martyrdøden mellom år 40 og 60 i Alexandria.

av Webmaster publisert 04.04.2006, sist endret 07.10.2018 - 05:52