- San Franciscos bystyre undergraver religionsfriheten

 Se også:

En uttalelse fra San Franciscos bystyre fordømmer katolsk moraltenkning om homofili og en henstilling fra San Franciscos erkebiskop - og råder Cahtolic Charities til å trosse Kirkens direktiver som forbyr homoadopsjoner. Dette har foranlediget at Thomas More Juridiske Senter går til søksmål mot bystyret.

Resolusjonen ble vedtatt av San Fransciscos bystyre 21. mars og var enstemmig.

Bystyret i San Francisco krever at Vatikanet omgjør sitt direktiv mot homoadopsjoner og oppfordrer den nye erkebiskopen i byen, George Niederauer, til å trosse Pavestolen.

- Det er en fornærmelse mot alle San Franciscos borgere når en fremmed stat som Vatikanet blander seg inn i og forsøker å påvirke denne store bys bestående og etablerte skikker og tradisjoner, slik som samkjønnslige pars rett til å adoptere og vise omsorg for trengende barn, heter det i en enstemmig resolusjon fra byens "Board of Supervisors", som samtidig er byens bystyre.

Det jurdiske senteret er hyret inn på vegne av Catholic League for Religious and Civil Rights og to av San Franciscos borgere. Den inneholder innsigelser mot den anti-katolske resolusjonen på basis av de merknader som kommer til uttrykk i punkt 1 og 14.

Det juridiske senteret hevder i tilknytning til det første punktet at Grunnnloven «forbyr, uansett hensikt, å undergrave enhver religion, religiøs tro eller religion i sin alminnelighet.» Robert Muise ved Det juridiske senteret sier klart og utvetydig at «Den amerikanske konstitusjonen forbyr fiendtlighet overfor enhver regligion».

«Det er totalt i strid med Grunnloven når homoseksuelle aktivister, som er i posisjoner i San Francisco, bruker sin autoritet som regjerende myndighet til å instruere Den katolske kirke ved å gå til angrep på den. Dette representerer et klart brudd på punkt 1», sier han.

I bystyreresolusjonen betegnes et Vatikandokument fra 2003 om homoseksuelle forhold og adopsjon som "hatefull og diskriminerende retorikk (som) er både fornærmende og skjendig, med et nivå av ufølsomhet og uvitenhet som dette Board of Supervisors bare sjelden har kommet over." Den betegnet samtidig byens tidligere erkebiskop, nå kardinal William Levada, prefekt for Kongregasjonen for Troslæren, som en "avgjort ukvalifisert representant for sin tidligere hjemby og for befolkningen i San Francisco og de verdier de holder høyt." Levada hadde for litt siden minnet om Kirkens syn på disse spørsmål.

www.catholicnewsagency.com (7. april 2006)

av Webmaster publisert 07.04.2006, sist endret 07.04.2006 - 12:20