Paven overrakte verdensungdomsdagskorset til unge fra Sidney

Logoen for Verdensungdomsdagene i Sydney 2008

 Se også:

80.000 unge fra Roma, Australia og resten av verden var samlet på Petersplassen palmesøndag for å feire den katolske verdensungdomsdagen, som annethvert år feires i de lokale stift.

Under messen på Petersplassen overrakte pave Benedikt XVI verdensungdomsdagenes stafettkors til ungdommer fra Sydney. Paven oppfordret ungdommene til å bygge Kristi rike av kjærlighet og fred og innledet så Den Stille Ukes minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse, som er hele Den katolske kirkes høydepunkt.

Palmesøndag var det den 21. verdensungdomsdag som ble feiret. Den 20. ble i fjor feiret i Köln i Tyskland, og det 23. skal feires i år 2008 i Sydney i Australia. Det var Johannes Paul II som opprettet verdensungdomsdagene i 1985 med inspirasjon fra palmesøndagens prosesjon til minne om Jesu inntog i Jerusalem. Prosesjonshymner fra middelalderen forteller nemlig at mange unge jøder ("pueri Hebraeorum") var med på å hylle Jesus.

På slutten av palmesøndagens messe på Petersplassen ble det store verdensungdomsdagskorset overlevert av en gruppe unge fra Köln til en delegasjon fra Sydney. Korset skal nå sammen med et Maria-ikon føres rundt i Afrika før det kommer til Australia. Paven viste til korsets valfart rundt jorden i sin preken.

-Fra Köln til Sydney blir det en reise tvers gjennom verdensdeler og kulturer, gjennom en verden som slites i stykker av konflikter og vold. Det er en symbolsk vandring fra hav til hav. Den som gjør denne vandringen er Han som i korset gir oss fred og lar oss viderebringe Hans fred til andre.

-Det fantes en tid, som ennå ikke er helt over, da man tok avstand fra kristendommen nettopp på grunn av korset. Korset taler om offer, sa man, det handler om livsfornektelse. Vi vil leve helt ut, uten oppfordringer, uten å avstå fra noe. Vi vil leve, vi vil bare leve. Vi lar oss ikke begrense av bud og forbud (...)

-Men palmesøndagen sier oss i steden at det sanne og store er nettopp korset, at det er korset som er livets sanne tre. Vi finner ikke livet gjennom å ta makten over det, men gjennom å gi det. Kjærlighet er å gi seg selv, og derfor er korset symbolet for det sanne livets vei.

Etter palmesøndagens fest ville de unge troende på Petersplatsen ikke gå hjem, og etter å ha avsluttet messen på plassen slo paven overraskende opp sitt vindu og ropte til de tusentalls ungdommer på at han ønsket dem en god søndag!

Årets verdensungdomsdag i Roma ble innledet allerede torsdag den 6. april med et ungdomsmøte på Petersplassen, der paven svarte på spørsmål fra ungdommer fra Roma og Latium.

VIS (10. april 2006)