Ny provinsledelse for St. Josephsøstrene av Chambérys norske ordensprovins

Sr. Marit Brinkmann

St. Josephsøstrene av Chambéry, Den norske Ordensprovins, hadde sitt provinskapittel fra 7. april til 12. april 2006. Dette kapittel var både et saks- og valgkapittel.

Generalforstanderinne Sr. Lorraine Delaney og Generalrådssøster Sr. Marianne Bode var tilstede under hele kapitlet.

Som provinsledelse for de neste tre år ble valgt:

Provinsforstanderinne: Sr. Marit Brinkmann

Provinsrådssøstrene: Sr. Birgitte Emke, Sr. Hedwig Osterhus og Sr. Valborg Osterhus.

Vararepresentant: Sr. Ruth Bagus

Melding fra St. Josephsøstrene / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. april 2006)

av Webmaster publisert 18.04.2006, sist endret 18.04.2006 - 12:27