P. Claes Tande inkardineres i Oslo katolske bispedømme

Claes Tande

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo meddeler den 20. april 2006 det følgende dekret:

Meddelelse av inkardinasjon

Sogneprest i St. Olav menighet i Oslo, pater Claes Tande, f. 16. august 1955, studerte til prest for Trondheim stift og ble ved sin diakonvielse inkardinert i dette. Etter sin prestevielse i desember 1986 har han imidlertid arbeidet for Oslo katolske bispedømme.

P. Tande har i brev av 29. mars d.å. til biskop-prelat Georg Müller i Trondheim stift bedt om å bli ekskardinert. Biskop Müller har ved skriv av 5. april i henhold til can. 267 § 1 akseptert at p. Tande ekskardineres fra Trondheim stift.

På denne bakgrunn inkardinerer jeg i henhold til bestemmelsen nevnt foran og med umiddelbar virkning sogneprest Claes Tande i Oslo katolske bispedømme.

+ Biskop Bernt Eidsvig

Biskop av Oslo katolske bispedømme

Meddelelser fra Oslo katolske bispedømme 20. april 2006 (20. april 2006)

av Webmaster publisert 20.04.2006, sist endret 20.04.2006 - 12:00