Hongkongs kardinal går inn for avbrudd i Vatikan-samtalene med Beijing

Kardinal Zen Ze-kiun

 Se også:

Biskopen av Hongkong, kardinal Joseph Zen Ze-kiun, har tatt til orde for avbrudd av de siplomatiske samtaler mellom Vatikanet og Beijing. Dialogen kan ikke videreføres i et klima der fortsatte samtaler må fremtone seg som en kirkelig kapitulasjon, sa Zen til dagsavisen "South China Morning Post" på tirsdag. På søndag hadde den "patrioiske forening" mot Pavestolens vilje sørget for at presten Ma Yinglin ble ordinert til biskop av Kunming i provinsen Yunnan i det sørvestlige Kina. Zen betegnet dette som en provokasjon som stod i motsetning til enhver dialogens ånd.

AsiaNews (2. mai 2006)