Stian Erdal i pappapermisjon, Helene Lund vikarierer i Informasjonstjenesten

Helene Lund

Den 1. mai gikk daglig leder i Informasjonstjenesten i OKB, Stian Erdal, ut i pappapermisjon. Permisjonen varer frem til 1. august, og i denne tiden vil Kristine Dingstad fungere som daglig leder.

Helene Lund startet den 3. mai et vikariat som medarbeider i Informasjonstjenesten i 50% stilling frem til 1. august.

Helene (33) tilhører St. Olav menighet i Oslo, hvor hun bor bor med sin mann Øystein og barna William (6) og Frederic (4). Hun er utdannet cand. theol. fra Menighetsfakultetet i Oslo våren 1998. Ved siden av vikariatet i Informasjonstjenesten er hun stipendiat i systematisk teologi ved Menighetsfakultetet, der hun arbeider med temaet ortodokse og orientalske kirkers deltagelse i World Council of Churches, med særlig henblikk på konflikter knyttet til eklesiologi og etikk.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. mai 2006)

av Webmaster publisert 03.05.2006, sist endret 03.05.2006 - 14:05