Valfart til Røldal stavkirke med pater Arnfinn Haram OP

Røldal stavkirke

7. og 8. juli arrangerer valfartsgruppen i St.Olav menighet, Oslo, valfart til Røldal stavkirke og det undergjørende middelalderkrusifikset. Om kvelden 7. juli, den gamle jonsokkvelden, feires på tradisjonell vis katolsk messe i stavkirken.

Turen går med buss fra Oslo, og starter om morgenen fredag 7. juli. Underveis blir det besøk i middelalderkirken i Bø i Telemark. Middag og overnatting skjer på Haukelisæter Fjellstue som ligger ved den gamle pilegrimsvegen over Haukelifjell. På tilbaketuren til Oslo lørdag feirer vi messe i middelalderkirken i Seljord. Retur til Oslo ca. kl. 2000.

Pater Arnfinn Haram OP og pater Joe Mulvin OP er reiseledere og sjelesørgere på valfarten.

Turen koster kr. 1600, og det dekker alle nødvendige utgifter (transport, overnatting og måltider). Påmelding snarest og senest 16. mai til Helge Magnus Iversen, tlf. 99 100 929 eller e-post: hel-iv@online.no

Melding fra St. Olav menighet (4. mai 2006)

av Webmaster publisert 04.05.2006, sist endret 04.05.2006 - 17:55