Kina tilbakeviser kritikk

 Se også:

Det kinesiske utenriksministerium tilbakeviser kritikken fra Den Hellige stol vedrørende de siste dagers uhjemlede bispevielser i Kina. Beslutningen er tatt "demokratisk" og "gjenspeiler på en fullkommen måte et flertall av katolikkenes overbevisning," heter det i en offisiell uttalelse fra Peking. Derfor anses kritikken fra pavestolen som innholdsløs. Ministeriet betonte: "Vi ønsker oppriktig at forholdet mellom Kina og Vatikanet forbedres og har også virkelig anstrengt oss for dette".

Også "Patriotene" reagerer

Lederen av "Den patriotiske forening", Anthony Liu Bai-nian, forsvarer biskopsutnevnelsene. De er ikke en markering mot Vatikanet, kun en løsning av det prekære behovet for biskoper i Kina. Mer enn halvparten av de ca. 100 bispedømmene er vakante, sa Liu til det asiatiske katolske nyhetsbyrået "UCANews".

Kirken i Kina kunne ikke vente til forhandlingene mellom Kina og Vatikanet var fullførte, mente Liu. Da kunne det til og med ha drøyd så lenge som 50 år med å innsette nye biskoper.

Samtidig viste han til at bispeordinasjonene de siste dagene ikke skiller seg fra andre bispeordinasjoner de siste år - og disse ble ikke kritisert av Roma.

"Vatikanet må forstå at kirken i Kina trenger biskoper og at vårt arbeid tjener den kirkelige forkynnelse, " sa Liu på vegne av "Den patriotiske forening".

Kathpress (5. mai 2006)