Paven tek imot presidenten i EU-kommisjonen

Pave Benedikt XVI tok på fredag imot presidenten i EU-kommisjonen, Jose Manuel Durao Barroso, i privat audiens. EU-kommisjonen meddelte på torsdag førre veka at paven og Barroso mellom anna ville tale om Europas framtid og om dialog mellom kulturar og religionar. Dette er det fyrste møtet mellom pave Benedikt XVI og EU-kommisjonens president.

I Brüssel kommenterte Barroso det då føreståande møtet med å konstatere at han var glad for å kunne presentere dagens Europa for paven. Barroso karakteriserar dagens EU som eit område pregja av fred og stabilitet, der 25 medlemsland delar felles grunnverdiar, og der dei alle legg vekt på arbeidet for ei betre verd.

I fylgje EU-kjelder skulle Barroso også treffe Vaikanets "utanriksminister", erkebiskop Giovanni Lajolo. EU har diplomatisk samband med Den heilage stol.

Kathpress 4. mai 2006 (8. mai 2006)

av Webmaster publisert 08.05.2006, sist endret 08.05.2006 - 10:23