Erkebiskop Comastris oppfordrer familier til å be rosenkransen i mai

Pavens generalvikar til Vatikanstaten oppfordrer de troende til å bruke mai måned til å gjenoppdage hengivenheten til Maria, særlig ved å be rosenkransen sammen i familien.

Det "viktigste som skjer i mai er gjenoppdagelsen av felles mariabønn i hjemmet, og da særlig rosenkransbønnen," sa erkebiskop Comastri.

Erkebiskopen uttalte til Vatikanradioen at mai måned "spontant ble tilegnet den Hellige Jomfru fordi det er skjønnhetens måned, da springer liv ut igjen, og ingen skapning er vakrere enn Maria. Ingen skapning har som hun sunget livets pris."

"Man kan si at det var en tid da rosenkransen var en viktig del av dagen for en kristen familie," bemerket han.

"For å kunne be rosekransen på en god måte, må det imidlertid være en bønnens ånd i hjemmet", føyde biskopen til.

"Hvis bønn preger hjemmet, er det lett å legge forholdene til rette for å be rosenkransen," sa han.

Erkebiskop Comastri antydet at "man kan samles, glede seg over å være sammen som familie: far, mor, barn, og også besteforeldre dersom de er tilstede, fordi det er vakkert å be rosenkransen når hele familien er forenet i denne bønnen."

Ikke en oppfinnelse

Ved å "be den hellige rosenkransen sammen, er det mulig å kjenne at vi er Guds folk, å ha en opplevelse av enhet. Jesu mysterium er midt i blant dem som er samlet i Hans navn," sa han.

Erkebiskopen pekte også på det faktum at "Maria-fromheten ikke er Kirkens oppfinnelse, [...] men er sprunget ut av frelseshistorien, [...] en mulighet gitt av Gud."

Generalvikaren dvelte ved evangelisten Lukas innledning til Bebudelsen, og sa at hans ord "har en avgjørende betydning": `Engelen Gabriel ble sendt av Gud til en by i Galilea som hette Nasaret, til en jomfru som bar navnet navnet Maria.' "

" Gud hadde sendt engelen, [...]Gud hadde banket på døren til Marias hjerte, og hennes hjertes dør åpnet seg for Gud," forklarte han.

"I dette øyeblikk ble Maria den største medarbeider i frelsesverket. Maria står ved Jesu side," føyde erkebiskopen til. "Dersom Sønnen skilles fra Moderen, eller Moderen fra Sønnen, er det et brudd på Guds vilje."

Zenit ,3. mai 2006 (8. mai 2006)

av Webmaster publisert 08.05.2006, sist endret 08.05.2006 - 10:44