Paven ønsker katolsk-ortodoks dialog om europeisk kultur velkommen

- Bare ved å bygge på sin rike åndelige arv kan Europa blomstre i framtida, het det i budskapet som pave Benedikt XVI sendte til en konferanse som ble organisert i fellesskap av Det pavelige råd for kulturen og Det ortodokse patriarkat i Moskva. Konferansen ble holdt i Wien i uke 18.

Pavens budskap, som ble meddelt konferansen av kardinal Paul Poupard, hilste velkommen anstrengelsene for å samarbeide i "modig og fornyet evangelisk aktivitet i det tredje årtusens Europa". Paven sa at respekten for forskjellige åndelige tradisjoner har beriket Europa og fremmet respekten menneskerettighetene. Dette har fjernet "alvorlige hindringer for en integrert utvikling blant nasjonene".

Pavebudskapet takket Moskva-patriarkatet for "det lovende samarbeidet" som hadde ført til ukens møte. Paven takket også Wiens kardinal Christoph Schönborn for å ha vært vert for konferansen.

CWNews.com, 2.mai 2006 (8. mai 2006)

av Webmaster publisert 08.05.2006, sist endret 08.05.2006 - 10:52