Buddhister og kristne i tjeneste for menneskeheten

 Se også:

Det pavelige råd for interreligiøs dialog, ledet av kardinal Paul Poupard, som også er leder for Det pavelige råd for kulturen, har til buddhister over hele verden sendt det tradisjonelle budskapet i anledning av Vesakh.

I land hvor buddhisttradisjonen Therevada eksisterer (Sri Lanka, Thailand, Kambodsja, Laos og Myanmar), er Vesakh en datovariabel fest som markerer viktige begivenheter i Gautama Buddhas liv. I buddhisttradisjonen Mahayana (Kina, Japan og Korea) blir disse begivenhetene minnet på forskjellige dager.

I år var tittelen på budskapet: B\ "Buddhister og kristne i tjeneste for menneskeheten", og dette reflekterte over kjærlighetens natur, som behandles i pave Benedikt XVIs første encyclika "Deus Caritas Est".

- Paven er overbevist om at dette ordet, som brukes så ofte og som allikevel så ofte misforstås, trenger å få tilbake sin opprinnelige betydning for å kunne virke som et fyrlys for hverdagslivet.

- Gjennom vår dialog har vi kommet til å sette pris på at dere buddhister setter så høyt den kjærlighet til medmennesker som uttrykkes i oppfatningen av metta, en kjærlighet som ikke har noe ønske om å eie, men bare hjelpe andre. Den forstås som en kjærlighet som er villig til å ofre egeninteressen for menneskehetens beste. Slik er metta, ifølge buddhistisk lære, ikke begrenset til velvillige tanker, men strekker seg til utførelse av barmhjertige gjerninger, til tjenester for alle og enhver. Det er virkelig en universell velvilje. Heller ikke må vi glemme den andre dyden, karuna, som viser seg i kjærlig medfølelse for alle levende vesener.

- I denne verden, hvor ordet kjærlighet så ofte er brukt og misbrukt, ville det ikke være nyttig for buddhister og kristne å gjenoppdage dets opprinnelige betydning og å dele denne forståelsen med hverandre? Dette ville være en oppmuntring for begge tradisjoners tilhengere til å arbeide sammen for å bygge et forhold grunnlagt på kjærlighet og sannhet, å fremme gjensidig respekt, å oppfordre til dialog og å fremme samarbeid i tjeneste for alle som lider nød.

Den engelske versjonen av budskapet kan leses her.

VIS, 4. mai 2006 (8. mai 2006)

av Webmaster publisert 08.05.2006, sist endret 08.05.2006 - 11:00