Enda en bispevigsel, denne gang en kandidat approbert av Paven

 Se også:

Den statsdominerte "offisielle" katolske kirke i Kina har foretatt enda en bispevielse. Men denne gangen hadde ordinanden mottatt pavelig approbasjon. Msgr. Paul Pei Junmin (37) ble bispeviet søndag 7. mai, og ble hjelpebiskop av Shenyang i Liaoning-provinsen nord i landet.

Den nye biskopen var i den første gruppen prester som den offisielle kirke sendte utenlands for videregående studier. Han ble ett år etter sin prestevielse, som var i 1992, sendt til Philadelphia i USA for å studere bibelfag.

I august 2005 var han blant 23 kinesiske prester som under en europarundreise fikk anledning til å møte pave Benedikt XVI.

AsiaNews (8. mai 2006)