Katalog over nye kirkelige bevegelser og fellesskap

For første gang har Vatikanet publisert en katalog over de nye kirkelige bevegelser og fellesskap.

Volumet, publisert av Det pavelige råd for legfolket, via Vatican Publishing House, gir beskrivelser av, historien til og data om de 122 "troendes fellesskap".

I forordet forklarer erkebiskop Stanislaw Rylko, president for rådet for legfolket, at arbeidet med katalogen ble startet i år 2000, da pave Johannes paul II presenterte bevegelsene som "en av de mest signifikante frukter av Kirkens vår..."

Johannes Paul II opplevde denne oppblomstringen av kirkelige bevegelser og fellesskap som "et håp for Kirken og menneskeheten, et Åndens arbeid som gjør Kirken til en strøm av nytt liv som renner gjennom menneskehetens historie," skriver erkebiskop Rylko.

Han legger til: "I vår stadig mer sekulariserte verden, der manges tro blir sterkt testet og ofte kveles og dør, er bevegelsene og de nye kirkelige fellesskap, som bringer med seg en overraskende og mektig fornyelse, Den Hellige Ånds svar på denne kritiske utfordringen."

Av denne grunn har pave Benedikt XVI i pinsen dette år sammenkalt til det andre møte for de nye kirkelige realitetene.

Zenit, 9. mai 2006 (9. mai 2006)

av Webmaster publisert 09.05.2006, sist endret 09.05.2006 - 11:12