Kinesere ikke ekskommunisert før paven sier det offentlig

 Se også:

De to kinesiske biskoper som er ordinert uten pavens samtykke, kan risikere ekskommunikasjon, men bare dersom de mottok ordinasjonen frivillig og vel vitende om hva de gjorde, sier en kirkerettsekspert til Catholic News Service. De siste dagene har enkelte medier, også norske, meldt at de to biskopene er "bannlyst", men dette medfører altså ikke riktighet.

Og selv om de pådrar seg ekskommunikasjon automatisk ved å handle av fri vilje, iverksettes ikke straffen før pave Benedikt XVI offentlig erklærer ekskommunikasjonen overfor biskopene og de troende, sier jesuittfader James Conn, professor i kanonisk rett ved det pavelige Gregorianske Universitet i Roma.

Vatikanets talsmann Joaquin Navarro-Valls sa i begynnelsen av mai at ordinasjonene av Joseph Liu Xinhong av Anhui 3. mai og Joseph Ma Yinglin av Kunming 30. april kunne føre til "alvorlige kanoniske reaksjoner". Han refererte spesielt til kanon 1382: "En biskop som konsekrerer noen til biskop uten pavelig mandat, og personen som mottar konsekrasjonen fra ham, pådrar seg en 'latae sententiae' ekskommunikasjon som det er forbeholdt Den apostoliske stol å gi".

Men Navarro-Valls sa også at Vatikanet visste det var mulig at biskopene som ordinerte og de som ble ordinert "var under sterkt press og trusler".

Kanon 1323 presiserer at "en person som tvinges av alvorlig frykt, selv om den bare er relativt alvorlig", ikke kan straffes. Fader Conn sier at Navarro-Valls "ganske enkelt påpekte at handlingen (ordinasjonen uten samtykke) objektivt fører til denne automatiske straffen, men det er alltid omstendigheter knyttet til handlingen." Dersom de involverte biskoper "ikke opptrådte under eksternt press, bør saken være klar," sier jesuttfaderen.

Han legger til at biskopene kan ha pådratt seg ekskommunikasjon, men at ingen kan vite det sikkert ettersom ingen kjenner deres samvittighet eller hvilke eksterne faktorer som har påvirket situasjonen.

Hvis de blir automatisk ekskommunisert, har de straks forbud mot å feire sakramentene, motta sakramenter eller utføre biskopelige funksjoner medmindre omsorg for sjelene driver dem til å gjøre det, sier fader Conn. Han sier at straffen er formell og mer vidtgående i det øyeblikk den erklæres offentlig av paven, som er den eneste person i Kirken med myndighet til å ilegge en biskop straff.

Offentliggjøring er ikke bare en formalitet, den er fremfor alt til det beste for Guds folk som har rett til å vite om en prest feirer sakramentene ulovlig. "Fordi sjelenes salighet står på spill, kan det ikke bare være en vag erklæring," sier fader Conn.

Catholic News Service (10. mai 2006)