Biskop msgr. Pei Junmin ordinert med Pavens tillatelse

 Se også:

Minst 5000 katolikker feiret bispeordinasjonen av fr. Paul Pei Junmin, som er ny koadjutorbiskop av Shenyang. Denne ordinasjonen, som er godkjent av Den hellige stol, fant sted bare noen dager etter de ulovlige ordinasjonene som Vatikanet har kritisert.

Msgr. Pei ble ordinert av den ordinære biskop msgr. Jin Peixian. Seremonien fant sted i katedralen av Det hellige hjerte, med flere fremstående kinesiske kirkeledere til stede. Mer enn 100 prester, også noen utenlandske, deltok i ordinasjonsmessen. Bare en liten del av de rundt 5000 troende som hadde samlet seg fikk plass inne i katedralen. En stor folkemengde måtte følge høytideligheten på storskjerm på plassen utenfor katedralen.

I sin preken fremhevet msgr. Jin forbindelsen mellom ordinasjonen og festen for den gode hyrde (fjerde søndag i påsketiden):

"Vi takker Gud ikke bare for at Han gir oss en ny biskop, men også for at Han kaller unge prester og nonner i vårt bispedømme."

Bispedømmet Shenyang har mer enn 70 prester og like mange seminarister, 150 søstre og rundt 100 000 troende. Msgr. Pei har hittil tjenestegjort som viserektor og dekan ved det største seminaret. Han er ekspert på bibelsk teologi, og som biskop har han valgt som motto "In verbo autem tuo" ("Men på ditt ord").

AsiaNews (10. mai 2006)