Biskop John Joseph hedres som martyr av mange kristne

Den 6. mai ble den avdøde biskopen John Joseph hedret under en messe i St. Peter og Paulus-katedralen i Faisalabad, Pakistan. Hovedcelebranter var msgr. Andrew Francis di Multan og msgr. Joseph Cutts. Et titalls andre biskoper var også til stede.

Monsegnior Joseph vil bli husket som "den evige stemmen" i arbeidet for å fremme den økumeniske og interreligiøse dialog i landet. Han var dypt engasjert i menneskerettigheter og åndelige spørsmål. I hele sin virketid kjempet han mot fundamentalisme, blasfemiproblematikken og religiøs intoleranse i Pakistan.

For å understreke hvor viktig denne kampen var for ham, påkalte han verdens oppmerksomhet på en svært dramatisk måte: Den 6. mai 1998 begikk han selvmord inne i en rettssal, hvor en katolikk ventet på sin dødsdom - anklaget for å ha opptrådt blasfemisk. Det endte med en tragisk manifesasjon av hans kamp mot intoleranse og fundamentalisme.

Selv om dette kan virke selvmotsigende, blir han i dag av mange kristne pakistanere hedret som martyr. Under messen ble også Mahatma Gandhis filosofi og endelikt husket. Vel 2000 mennesker valfartet etter messen til biskopens fødested.

Den avdøde biskopens nevø har stiftet en organisasjon som skal arbeide videre med msgr. Josephs kamp mot diskriminering og arbeid for et mer rettferdig samfunn. I en rekke byer i Pakistan arbeides det for en lemping av den svært omstridte blasfemiloven i landet. Den ble innført i 1986 og kan føre til dødsstraff dersom man blir funnet skyldig i å ha fornærmet profeten Muhammed.

Mange hevder at loven blir misbrukt av fundamentalister. Fra 1986 til 2004 har mer enn fire tusen mennesker blitt tiltalt eller mistenkt for blasfemi. I en slik situasjon frykter man for at mange kan bli dømt på bakgrunn av mistenksomhet og rykter. Igjen vil dette bety at mange kan bli utsatt for justismord i fremtiden.

AsiaNews, 6. mai 2006 (10. mai 2006)

av Webmaster publisert 10.05.2006, sist endret 10.05.2006 - 12:38