Underskriftskampanje mot endringer i bioteknologiloven

Regjeringen har sendt ut et høringsnotat om endringer i bioteknologiloven. Hvis Regjeringens forslag til endringer blir vedtatt, vil den norske bioteknologiloven bli en av de mest liberale i Europa.

Regjeringens utkast til ny bioteknologilov kan være et skritt. I lovforslaget åpnes det for å forske på befruktede egg, og å teste befruktede egg for å hindre at barn med sykdommer som samfunnet definerer som uforenlig med et fullverdig liv, blir født.

I høringsnotatet åpnes det også for å kunne skape et redningssøsken eller et donorbarn som kan levere vev til en syk bror eller søster. Det innebærer at barn vil kunne bli brukt som et middel i et usikkert forsøk på å redde et annet.

I forbindelse med de foreslåtte endringer i bioteknologiloven, har stortingspolitiker Laila Dåvøy (Krf) tatt initiativ til oppropet "Vær varsom", der man henstiller regjeringen til å være varsom i arbeidet med bio­teknologiloven og uttrykker et ønske om en bioteknologilov som setter klare etiske grenser.

Oppropet er tverrpolitisk og med et bredt nedslagsfelt. Hittil har over 800 underskrifter kommet inn, blant annet fra biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo katolske bispedømme. Også organisasjonen Menneskeverd, som Oslo katolske bispedømme er medlem av, oppfordrer til å skrive under på oppropet, som du finner her.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. mai 2006)

av Webmaster publisert 10.05.2006, sist endret 10.05.2006 - 14:11