- Kristus kaller fortsatt, sa paven på Bønnedagen for kall

Et vennskap som gir livet mening

Til tross for krisen når det gjelder kall i noen land, fortsetter Kristus å kalle ungdommer og voksne til prestetjeneste, sier Benedikt XVI.

Paven kom med disse kommentarene på Verdensbønnedagen for kall den 7. mai, etter at kan hadde ordinert 15 prester i Peterskirken, og før han ba middagsbønnen Regina Caeli sammen med menneskemengden som var samlet på Petersplassen.

I sin preken i ordinasjonsmessen sa paven at prestetjenestens ånd er det motsatte av å gjøre en karriere av den, å nå "toppen", eller å søke seg en posisjon i Kirken: å bli betjent heller enn å tjene.

Den Hellige Far kritiserte bildet av mannen som gjennom prestetjenesten vil bli betydningsfull, vil bli en "kjendis". "Den eneste legitime stige eller dør til tjenesten som hyrde, er korset", sa paven og fortsatte med å si at "man går inn i prestetjenesten gjennom sakramentet, det vil si gjennom å gi seg selv til Kristus, så Han kan bruke meg, så jeg tjener Ham og følger der Han kaller, selv om det er i motsetning til mine egne ønsker om selvrealisering og ære".

Den Hellige Far henviste til "det som Jesu første disipler opplevde etter at de hadde møtt Ham ved sjøen og i Galileas landsbyer - at de ble fanget inn av hans tiltrekningskraft og kjærlighet" for å forklare hvorfor menn og kvinner bestemmer seg for å vie hele sitt liv til Kristus.

Det kristne kall innebærer alltid en fornyelse av dette personlige vennskapet med Jesus Kristus, som gir ens liv mening og stiller det til rådighet for Guds Rike, sa paven.

- Benedikt XVI fortsatte: "Kirken får sitt liv fra dette vennskapet, ernært av Ordet og Sakramentene, hellige realiteter som på en spesiell måte er betrodd biskopene, prestene og diakonene, gjennom innvielsen ved ordinasjonens sakrament. Prestens misjon kan ikke erstattes, og selv om det i noen regioner er mangel på prester, er det ingen tvil om at Gud fortsetter å kalle ungdom og voksne til å forlate alt for å ofre seg for å forkynne evangeliet og gjøre pastoral tjeneste".

Den Hellige Far uttrykte dette rådet til de nye prestene: "Må Kristus vokse i oss, må vår forening med Ham bli stadig dypere".

Å følge Kristus

"En annen spesiell måte å følge Kristus på", sa paven, "er kallet til ordenslivet, som gir seg uttrykk i et fattig, kyskt og lydig liv, totalt overgitt til Gud, i kontemplasjon og bønn, og stilt til tjeneste for sin neste, særlig de små og de fattige".

Den Hellige Far sa også: "La oss ikke glemme at det kristne ekteskap er et kall til hellighet i ordets rette forstand, og at hellige foreldres eksempel er den viktigste betingelse for at preste- og ordenskall skal blomstre".

Benedikt XVI avsluttet med en appell til alle troende om å be "for at frøet til kall som Gud sår i Gudsfolkets hjerter vil modne og bære hellighets frukter i Kirken og i verden".

Ifølge data i siste Statistisk Årbok for Kirken, har antallet prester falt med 3,5% fra 420 971 til 405 891 i perioden 1978-2004. I samme periode er antallet ordenssøstre falt med 22,5%, fra 990 768 til 767 459.

Zenit, 7. mai 2006 (11. mai 2006)

av Webmaster publisert 11.05.2006, sist endret 11.05.2006 - 10:33