Patriarken av Moskva ser gledelige økumeniske fremskritt

Den russiske ortodokse patriarken Alexei II av Moskva vil nå ha et tettere bånd mellom Den ortodokse kirken og Vatikanet. Først og fremst er dette et ønske om å styrke de felles kristne verdier. Patriarken har stor tillit til og respekt for Benedikt XVI og er overbevist om at samarbeidet mellom de to kirkene vil bli styrket. I et intervju med det italienske nyhetsbyrået Ansa, snakket patriarken om utfordringene de to kirkene har gjennomgått. Nå mener han det er på tide å markere et tettere samarbeid.

Representanter fra ortodokse og katolske kirker har hatt flere viktige møter den siste tiden. Dette er i samsvar med patriarkens ønske om klarere økumeniske oppgaver. Disse møtene vil være med på å trekke de felles grunnlinjene for et viktig fremtidig arbeid som vil bli "den store misjonen": Å formidle Guds ord slik at menneskene kan være vitner for og bærere av vår kristne arv.

Alexei II understreket at kirkene må stå på en felles plattform, slik at de kan bringe Kristi lys til hele verden. Det må være helt innlysende at våre felles mål er å vitne om Kristus, ikke en konkurranse mellom kirkesamfunnene. Patriarken er på samme måte som paven opptatt av de omveltninger mennesker i dag utsettes for: Nihilisme, moralsk forfall og sekularisering. Den verdslige staten må ikke komme i den situasjonen at den marginaliserer det religiøse livet, eller skyver det bort fra det offentlige rom.

Møtene mellom Den ortodokse og Den katolske kirken har vist seg å være fruktbare. De mange refleksjonene om situasjonen for de kristne i Europa har gitt reaksjoner. Den russiske presidenten Putin og den tidligere italienske statsministeren Berlusconi, valgte tema for det årlige forumet i april mellom Russland og Italia. Temaet i år var "Kirken og verdsliggjøringen: Den romersk katolske og Den ortodokse kirkens plass i dagens samfunn". Det vitner om de felles problemstillinger landene prioriterer å løse.

AsiaNews (11. mai 2006)