Prest fra Ohio dømt til livstid for drap på nonne

Pater Gerhald Robinson, en pensjonert prest i Toledo bispedømme, ble 11. mai dømt til fengselsstraff på livstid for drap av søster Margaret Ann Pahl. Drapet ble begått for mer enn 26 år siden.

Pater Robinson (68) ble fraktet fra rettslokalet iført håndjern, etter at kjennelsen ble lest av dommer Thomas Osowik.

Juryen overveiet saken i 6 timer og 25 minutter før de gav sin dom.

"Dette er en trist dag for bispedømmet Toledo", uttrykte biskop Leonard P. Blair. Han oppfordret til bønn for søster Margaret Ann og hennes familie, hennes ordenssøstre, dommeren, juryen, de fullmektige, vitnene og pater Robinson.

"La oss håpe at dommens konklusjon kan lege sår hos alle som er involvert i saken og for vår lokale kirke," tilføyet biskopen og fortsatte: "Bispedømmet har gjennom sine prester ufortrødent fortsatt sitt kirkelige arbeid mens rettsaken har pågått, og det vil bispedømmet fortsette med."

Biskopen kunngjorde at pater Robinson ble suspendert fra all offentlig aktivitet som prest i april 2004, etter at han ble arrestert. Han ble pensjonert to måneder senere, men han forblir utestengt fra all offentlig prestetjeneste.

Søster Margaret Ann (71) ble kvalt og knivstukket 31 ganger i kapellet ved det nå stengte sykehuset, hvor både hun og pater Robinson arbeidet da ugjerningen fant sted.

Påtalemyndighetene mente at det faktum at drapet fant sted på påskeaften, sammen med noen trekk ved ugjerningen, som at knivstikkene formet et opp-ned-kors, at offerets panne var "salvet" med blod og at en alterduk ble brukt i mordet, indikerte at drapet hadde et ritualistisk og satanisk preg.

Pater Robinson ble ikke anklaget for mordet på søster Margaret Ann før i 2004, da en kvinne anklaget ham og andre for seksmisbruk, satanisk aktivitet og andre kriminelle handlinger. Juryen tok for øvrig ikke stilling til disse anklagene.

Statsadvokaten presenterte bevis som knyttet en brevåpner fra pater Robinsons rom på sykehuset til offerets sår. To vitner sa at de hadde sett presten nær sykehusets kapell på morgenen da drapet skal ha skjedd. I politiavhør skal pater Robinson ha sagt at han ikke forlot sitt rom på denne tiden.

Forsvarsadvokaten kritiserte tiltalen for manglende motiv for saken og viste at DNA funnet på offerets undertøy og under hennes fingernegler ikke matchet pater Robinsons.

Biskop Blair sa at det er opp til Robinson og hans advokater å bestemme hvorvidt de vil anke saken. Han fortsatte med å understreke at bispedømmet Toledo fortsatt vil samarbeide med lokale myndigheter vedrørende eventuelle fremtidige rettsprosedyrer.

Catholic News Service, 11. mai 2006 (12. mai 2006)

av Webmaster publisert 12.05.2006, sist endret 12.05.2006 - 14:52