Dialog og enighet viser vei

I forbindelse med den siste tids valg i Peru, har biskopenes "valgspråk" vært klart: Velgerne og de valgte må være et samstemt lag, slik at man kan skape et sosialt respektabelt og fritt land.

Monsignore Hèctor Miguel Cabrejos Vidarte, leder for bispekonferansen i Peru, benyttet nylig anledningen til å gratulere det peruanske folk. "Den demokratiske føringen" under valget viste at folket hadde stor vilje til å satse på et fellesskap bygget på dialog og forståelse.

De viktigste prioriteringene er å bekjempe fattigdom, forbedre folkehelsen og øke mulighetene for utdannelse. Dette mener biskopene er de mest basale behovene for det peruanske folk. De konkluderer med at de kristne nå står ved en historisk milepæl, også moralsk og kulturelt.

Misna (12. mai 2006)

av Webmaster publisert 12.05.2006, sist endret 12.05.2006 - 20:37