Feiring av St. Hallvard kirkes 40-årsjubileum

Mandag 15. mai er det 40 år siden innvielsen av St. Hallvard kirke. Festen for kirkevigselen feires i høymessen søndag den 14. mai kl. 11. Samtidig minnes den hellige Hallvard, som har minnedag den 15. mai.

St. Hallvardsdagen den 15. mai markeres for øvrig med et eget program.

Fra St. Hallvard menighets søndagsblad (12. mai 2006)

av Webmaster publisert 12.05.2006, sist endret 12.05.2006 - 21:07