Pressemelding: Rystende fremferd fra kirkeministeren

 Se også:

Etter å ha mottatt brev fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 9. mai 2006 er Den katolske kirke i Midt-Norge/Trondheim stift rystet over kirkeminister Trond Giskes fremgangsmåte for å få overført medlemmer fra minoritetssamfunn til Den norske kirke.

Vi har i årevis ført svært nøyaktige medlemlister. Ut fra disse hadde vi 1. januar 2006 ca. 3.300 medlemmer. Den norske kirke har de senere år operert med medlemslister som dog aldri har vært særlig nøyaktig. Det bekreftes til overmål ved det brev vi har mottatt i forbindelse med kirkedepartementet forsøk på å «rydde opp» i ulike trossamfunns medlemslister. Da har man like godt ført opp 921 personer på Den norske kirkes medlemslister som samtidig står på våre katolske medlemslister, dvs. om lag en tredjedel av medlemsmassen vår.

Vi har forståelse for at det forekommer feil på alle lister. Men her må det dreie seg om en systemfeil i de metoder som er brukt under kirkeminsterens ansvar. Stikkprøver blant disse 921 personer viser at det dreier seg om alt fra medlemmer av gamle katolske familier som aldri har vært medlem av Den norske kirke, til folk som har meldt seg ut av andre trossamfunn for å bli katolikker i senere tid. En slik fremgangsmåte er krenkende både av enkeltpersoner og av oss som minoritetssamfunn.

Samtidig er staten i ferd med å sende ut blanketter til alle disse feilregistrerte i Den norske kirke som de kan fylle ut dersom de fortsatt ønsker å stå oppført i Den norske kirkes medlemsregister. I så falle kan de ikke lenger stå oppført som medlem av Den katolske kirke, heter det.

Dette er ikke bare en metode for overgang fra et trossamfunn til et annet som strider mot trudomssamfunnslova, det er også i seg selv krenkende.

Departementet prøver å skjule seg bak at dette dreier seg om en «opprydding». Vi vil da ikke unnlate å nevne at Den katolske kirke alt for et par år siden foreslo en fremgangsmåte som ville løse problemet med «dobbeltregistrering» på en ryddig måte. I mars bad vi på nytt departementet avstå fra den fremgangsmåten det lenge hadde planlagt og som ministeren nå tydeligvis har iverksatt. Disse henvendelser har departementet valgt å overse.

Vi er rystet over hvordan storsamfunnet under kirkeminister Trond Giskes føring velger å behandle oss som religiøs minoritet.

Georg Müller

Biskop-prelat av Trondheim

Pressemelding fra Midt-Norge Stift (15. mai 2006)

av Webmaster publisert 15.05.2006, sist endret 15.05.2006 - 11:15