Enda en biskop ordinert uten pavelig godkjenning

 Se også:

Kinas "offisielle" katolske kirke fikk nok en ny biskop uten pavelig godkjenning da msgr. Vincent Zhan Silu ble installert som ordinarius for bispedømmet Mindong i provinsen Fujian søndag den 14. mai.

Glimt fra installasjonen i byen Ningde ble vist på kabelfjernsyn i Hongkong.

Dette er den tredje gang på få uker at ikke-approberte kandidater overtar bispedømmeansvar i Kina. Dr Richard Madsen, en ekspert på kinesisk-vatikanske relasjoner ved University of California-San Diego, sa til Associated Press at bispeinnvielse viser at det er mektige krefter i Kina som ikke ønsker at dialogen med Roma skal fortsette.

Bispedømmet Mindong, som i Vatikanets offisielle oversikt heter Funing, ligger langs Kinas kyst mot Østkinahavet, nord for Fuzhou i Fujian.

Msgr. Zhan Silu var allerede biskop, men ikke med ansvar for sitt eget bispedømme. Derimot var han hjelpebiskop i Mindong. Han er til en viss grad kjent utenfor det kinesiske fastland, ettersom han tok bachelor-graden i teologi ved Holy Spirit Seminary College i Hong Kong i 1998. Biskop Zhan var en av de fem som ble bispeviet uten pave Johannes Paul IIs samtykke i januar 2000. De var alle under sterkt press. De tre yngre var særlig plaget av tvil, hvordan Zhan (da 39 år) var den ene. Én av dem betrodde seg til det katolske nyhetsbyrået Fides' kilde den gang:

"Presset var sterkt, og jeg er svak."

Det katolske asiatiske nyhetsbyrået UCAN kunne fortelle at Zhan Silu avla en troskapsed til Paven.

Mindong er et bispedømme der de Roma-tro undergrunnskatolikker har stått sterkt; denne delen av Fujian har 60.000 til 75.000 pavetro katolikker. Antagelig er det bare i sørlige deler av provinsen Hebei at de pavetro står så sterkt. Undergrunnskirkens katedral, bygd i 1994, er i Luojiang, 40 km nordøst for Ningde. Med plass til å presse inn 2.000 messegjengere på søbdager er den større enn den offisielle kirkes katedral i Ningde.

Undergrunnskirken har omkring 46 prester i bispedømmet Mindong; den statsgodkjente offisielle kirke har ca 6.000 troende og seks prster.

Den tidligere biskopen av Mindong, Xie Shiguang, var en av de kinesiske katolikkers store trosvitner. Han tilbragte i alt 28 år i fengsel i fire perioder, og ble hemmelig bispeviet for undergrunnskirken 25. januar 1984. Han hadde standhaftig nektet å registrere sitt bispedømme med Kontoret for Religiøse Anliggender. Han ble sist gang arrestert i oktober 1999, men senere løslatt til "frihet under kontroll". Han døde av leukemi 25. august 2005 i en alder av 88 år.

Innsettelsen av biskop Zhan har også et element av en personlig strid. Liu Bainian, den sentrale skikkelse i Kinas "Patriotiske Forening" og en embedsmann som går under tilnavnet "Kinas pave", er en innbitt motstander av kardinal Joseph Zen, som er biskop av Hong kong. De to har fremstått som stadig tydelige motpoler: Kardinalen er en varm forkjemper for demokratiets sak, mens Liu Bainian står for et stramt regulert "statskirkesystem".

Associated Press, katolsk.no, Fides, UCAN, New York Times, Reuters (15. mai 2006)