Paven utnevner biskop i Vietnam

 Se også:

Mens forholdet mellom Vatikanet og Kina nå synes noe fastlåst etter den siste tids biskopvielser uten pavens samtykke, har Vatikanet og Vietnams kommunistregime kommet overens om en bispeutnevnelse.

Den 13. mai ble den 49-årige Joseph Chau Ngoc Tri utnevnt til etterfølger av den 75-årige biskop Nguyen Binh Tinh i stiftet Danang - i forståelse med Vietnams kommunistiske regjering. Det innebærer ytterligere et skritt fremover i forholdet til Vietmans kommunistregime, som ikke har diplomatiske forbindelser med Den Hellige Stol. Regimet har den siste tiden også firet på begrensningene for antall prestekandidater og prestevielser. Derfor kunne Vatikanet sende kardinal Crescenzio Sepe for å vie 57 nye prester i Hanoi den 19 november. Ved slutten av fjoråret kunne paven også opprette et nytt stift i Vietnam. Den nye biskopen har selv studert i et ikke-offisielt seminar, som i sin tid offisielt ble stengt av kommunistregimet.

Det er ca. 6 millioner katokikker i Vietnam, som med sine syv prosent katolikker har den største andel katolikker i Asia etter Filippinene.

I følge AsiaNews vil regimet i Hanoi forbedre religionsfriheten dels for at Vietnam skal kunne bli medlem av WTO, dels for at landet trenger Den katolske kirkes sosiale innsats i skoler og hjelpearbeid.

Vatikanradioen, 15. mai 2006 (15. mai 2006)

av Webmaster publisert 15.05.2006, sist endret 15.05.2006 - 13:39