Tallenes tale om Johannes Paul IIs pontifikat

Statistikk fra Vatikanet viser at Den katolske kirke i løpet av pave Johannes Paul IIs pontifikat vokste med 45 %, strevde med å fylle behovet for prester og ordensfolk og opplevde et aldrende hierarki.

På en måte kan man si at denne statistikken er tallenes tale om pave Johannes Pauls pontifikat, og den dekker perioden fra 1978, året da han ble valgt, til slutten av 2004, tre måneder før hans død.

Antallet katolikker i verden økte i løpet av denne tiden med 342 millioner, fra 757 millioner til knapt 1,1 milliard. Det virker kolossalt mye, men det var faktisk litt mindre enn selve befolkningsøkningen. Resultatet er at katolikkenes prosentandel av verdens befolkning gikk ned fra 18 % i 1978 til ca. 17,2 % ved utgangen av 2004.

Catholic World News, 5. mai 2006 (16. mai 2006)

av Webmaster publisert 16.05.2006, sist endret 16.05.2006 - 10:33