Donald Wuerl ny erkebiskop i Washington DC

Erkebiskop-elekt Donald Wuerl
Erkebiskop emeritus Theodore McCarrick

Pave Benedikt XIV har på tirsdag utnevnt biskop Donald Wuerl (65) til ny katolsk erkebiskop i USAs hovedstad. Det skjedde samtidig med at kardinal Theodore McCarrick ble innvilget fratreden i en alder av 75 år. Dette er den vanlige pensjonsalder for katolske biskoper. Wuerl skal etter planen bli innsatt i sitt nye embede den 22. juni.

Erkebispedømmet Washington omfatter foruten District of Columbia også en rekke counties i delstaten Maryland. Det har 578.000 katolikker (22 % av befolkningen), 1166 prester og 651 ordenssøstre. Vanligvis blir erkebiskopen av Washington også kreert til kardinal ved den første påfølgende kardinalsutnevnelse.

Fra 1985 til 1988 var Wuerl hjelpebiskop med spesialfullmakter i Seattle, som da ble ledet av erkebiskop Raymond Hunthausen. Vatikanet hadde gitt ham vide fullmakter som på mange punkter beskar de plikter og rettigheter som normalt tilkommer erkebiskopen selv. Erkebiskop Hunthausen hadde kommet i Vatikanets søkelys på grunn av omstridt sakramentspraksis og ordninger ved blant annet begravelser, og ytringer om seksualmoral som ikke uten videre syntes å harmonere med katolsk lære. Biskop Wuerl fikk den øverste beslutningsmyndighet over en rekke felter: Han ble øverste myndighet på liturgiens område, overfor den kirkelige domstol, over prestestudentene og presteutdannelsen, det som angikk fratrådte prester. Han fikk også det siste moralteologiske ord i det som angikk helsespørsmål og det pastorale arbeid blant personer av homoseksuelle tilbøyeligheter.

I 1987 fikk erkebiskopen tilbake alle fullmakter, men det var knyttet en rekke pålegg til utøvelsen av hans biskoppelige embede.

Etter årene som "ryddegutt" i Seattle var det antatt at Wuerl ville bli utnevnt til et av de tyngre av USAs erkebispedømmer. Istedet ble han flyttet til sitt fødested, det mellomstore bispedømmet Pittsburg i det vestlige Pennsylvania. Utnevnelsen til Washington nå kommer likevel ikke som noen stor overraskelse: Mange observatører hadde ham på sin "shortlist".

Den nyutnevnte erkebiskopen ble født den 12. november 1940. Han studerte ved Saint Mary of the Mount School i Pittsburgh, ved Saint Gregory Seminary i Cincinnati og ved Catholic University of America i Washington. Deretter ble han sendt til The North American College i Roma, og studerte ved to av byens pavelige universiteter, både ved Gregoriana- og Angelicum-universitetene. Hans teologiske doktorgrad ble gitt fra sistnevnte universitet, som ledes av dominikanerordenen.

Han ble presteviet i 1966. Etter to år som kapellan ble han privatsekretær for biskopen av Pittsburg, den senere kuriekardinal John Wright. Da biskop Wright i 1969 ble kalt til Roma, fulgte Wuerl med. Der virket han i ti år i Kleruskonkregasjonen. I 1980 vendte Wuerl tilbake til USA. Han var rektor for Pittsburgh til han i 1985 ble sendt til Seattle.

Den nye erkebiskop av Washington regnes som dyktig teolog, og er også engasjert i Den katolske kirkes dialog med jødedommen. Han er kjent i USA gjennom et populært fjernsynsprogram, "The Teaching of Christ". Serien knytter an til den katolske katekisme som Wuerl publiserte i 1986, "The Teaching of Christ". Denne katekismen er siden blitt oversatt til mer enn ti språk.

Hans siste bok, "The Catholic Way", ble publisert i 2001.

Kathpress, Catholic News Service, Annuario Pontificio, Catholic News Agency (18. mai 2006)

av Webmaster publisert 18.05.2006, sist endret 18.05.2006 - 10:27