Kirkenes Verdensråd og Vatikanet vil studere konversjoner

Vatikanet og Kirkenes Verdensråd setter i gang et treårig studieprosjekt med sikte på å etablere et felles syn på og behandling av spørsmålene omkring religiøs konversjon.

Kirkenes Verdensråd sa at prosjektet vil bli startet opp med et møte i Roma, som vil samle ca. 30 deltakere. Møtet vil ha fokus på en vurdering av den aktuelle status når det gjelder konversjoner sett fra et interreligiøst synspunkt. De neste skritt i prosjektet blir for det første en diskusjon om religiøs konversjon fra et kristent perspektiv, og deretter vil det bli etablert et felles regelsett for god praksis ("code of conduct"). Det ventes at det her vil bli satt et skille mellom vitnesbyrd og proselyttvirksomhet.

Studieprosjektet gjennomføres av Det Pavelige Råd for Interreligiøs Dialog og Kirkenes Verdensråds kontor for interreligiøse forhold og dialog.

Det ventes også deltakelse fra buddhistiske, hinduistiske, jødiske, muslimske og andre religiøse tradisjoner.

Pastor Hans Ucko, leder for Kirkenes Verdensråds kontor for interreligiøse forhold, sa:

- Vi håper at vi ved avslutningen av dette studieprosjektet vil kunne foreslå et felles regelsett for god praksis, som vil fastslå at engasjement for egen tro aldri må føre til fornektelse av andres tro.

Zenit, 10. mai 2006 (18. mai 2006)

av Webmaster publisert 18.05.2006, sist endret 18.05.2006 - 10:46