Biskoper oppfordrer Storbritannia til å undertegne traktat som gir prostituerte rett til asyl

Bispekonferansen for England og Wales har oppfordret den britiske regjeringen til å undertegne en internasjonal konvensjon som vil tillate utenlandske prostituerte å søke asyl i Storbrittannia. I dag får utenlandske prostituerte bare lov til å bli værende i Starbrittannia hvis de bistår med å få reist tiltale mot personer som driver med menneskehandel og medlemmer av kriminelle gjenger som driver med sexhandel.

Biskopene sa at de tror at mange av kvinnene er ofre for kriminelle handlinger og at de derfor burde få muligheten til å oppholde seg i landet på ubestemt tid, i henhold til Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel. Biskopene sa videre at de tiltak som nå finnes i britisk lovgivning med sikte på å beskytte disse kvinnene, er utilstrekkelige, og at konvensjonen er det eneste internasjonale lovverk som fastsetter minimumsstandarder for Europa.

"Ofrene for menneskehandel blir ofte behandlet som illegale innvandrere, heller enn som ofre for en ondsinnet handel med menneskelige lidelser", sa biskopene i en uttalelse som kom 8. mai 2006.

Catholic News Service, 10. mai 2006 (18. mai 2006)

av Webmaster publisert 18.05.2006, sist endret 18.05.2006 - 11:02