Stadig færre katolikker i Midt-Østen

 Se også:

Msgr. Giovanni Lajolo, Vatikanstatens "utenriksminister", er bekymret over katolikkenes situasjon i Midt-Østen. Han mener at manglende religionsfrihet tvinger mange til å forlate området. De kristne blir betraktet som B-mennesker, sier Lajolo, og det er derfor nødvendig at Den katolske kirke mobiliserer diplomatiske og økonomiske forbindelser for å hjelpe katolikkene. Det må arbeides på flere plan - blant annet å opprettholde den kristen kulturarv, arbeid for menneskerettigheter og ikke minst arbeid for å forbedre kvinnenes situasjon.

Lajolo påpeker at situasjonen for katolikker er særlig vanskelig i Jerusalem, men også i Tyrkia er situasjonen tilspisset. Mange av de kristne er utlendinger og oppholder seg i Midt-Østen midlertidig. Mange har forlatt området, på grunn av vanskelige kår. I Irak har man sett en dramatisk nedgang av antall katolikker, og dette har også vært tilfelle i Iran de siste tredve år.

En medvirkende årsak til dette er at antall blandingsekteskap har økt, og at antall katolikker derfor har minket. I slike situasjoner vil kristne være nærmest forsvarsløse i møte med det muslimske storsamfunnet. Den Hellige Stol bør derfor prioritere å komme i dialog med myndighetene i store deler Midt-Østen, sier Lajolo, der det blir særlig viktig å understreke religionsfrihet som en menneskerett.

AsiaNews (19. mai 2006)

av Webmaster publisert 19.05.2006, sist endret 19.05.2006 - 12:31