Russiske pilegrimer fikk møte paven

For 150 russiske pilegrimer var det en stor drøm som gikk i oppfyllelse da de møtte paven den 17. mai. Dette var en av de største samlinger av katolsk-russiske pilegrimer som har funnet veien til Roma. Under den ukentlige generalaudiensen onsdag fikk pave Benedikt XVI av pilegrimene overrakt hans egen encyklika Deus Caritas Est i russisk oversettelse. Paven, som hilste de russiske pilegrimene på Petersplassen, fikk også overrakt flere gaver, blant annet et messeornat, et ikon og et russisk påskeegg - symbolet på livet og oppstandelsen. Pilegrimene, som ble intervjuet av nyhetsbyrået AsiaNews, sa at "det er en drøm som har gått i oppfyllelse". Noen få hadde sett paven tidligere, i forbindelse med hans reise til Köln i fjor sommer.

Erkebiskop Kondruseiewicz fortalte AsiaNews at han observerte særlige mange blanke øyne hos pilegrimene da de sammen ba for den avdøde pave Johannes Paul II. Pilegrimsturen ble nemlig arrangert som en avslutning på markeringen av ettårsdagen for hans død.

De 150 pilegrimene tilhører menigheten "Guds mor", som har rundt 2000 troende spredt ut over et geografisk areal som tilsvarer åtte ganger Italias størrelse. Erkebiskopen betegnet meighetens pilegrimsgruppe som en liten hjord - der de troende endelig kunne stå på denne Vatikanets kristne jord og å derved virkelig få kjenne seg som en del av den universelle kirke.

Pilegrimene uttrykte sin særlige takk til pave Johannes Paul II, som i sin tid bidro sterkt til å bygge opp Den katolske kirke i Russland. Under ham ble den apostoliske administrasjonen i Moskva og Novosibisk styrket betraktelig.

VIS / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. mai 2006)

av Webmaster publisert 19.05.2006, sist endret 19.05.2006 - 15:20