Resolusjon mot prostitusjon under VM i fotball

Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner (NØKK), hvor også Norges Katolske Kvinneforbund er medlemmer, har på sitt årsmøte den 24. april vedtatt en resolusjon mot prostitusjon under VM i fotball som går av stabelen i Tyskland i sommer.

NØKK, som ledes av katolikken Rønnaug Aaberg Andresen, føyer seg således inn i rekken av organisasjoner fra hele verden, deriblant også Caritas Tyskland og andre katolske organisasjoner, som sier et rungende "nei" til prostitusjonen under VM. Flere katolske bistandsorganisasjoner har oppfordret så mange som mulig til å undertegne protestlisten mot det de betegner som en form for "slaveri". Protestlisten er organisert av "The Coalition Against Trafficking in Women". Både NKKF og NØKK har undertegnet protesten.

I Tyskland er prostitusjon lovlig siden 2002. Minst 3 millioner mennesker forventes å reise til landet under fotball-VM, noe som også skal innebære en større tilførsel av kvinner fra østeuropeiske land gjennom menneskehandel/"trafficking".

NØKKs resolusjon lyder som følger:

NEI TIL TRAFFICKING AV KVINNER TIL ORGANISERT PROSTITUSJON UNDER VERDENSMESTERSKAPET I FOTBALL I TYSKLAND SOMMEREN 2006

Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner - NØKK - samlet til møte 24. april 2006 har i forbindelse med verdensmesterskapet i fotball i Tyskland sommeren 2006, registrert foruroligende informasjon om prostitusjons- og bordellvirksomhet ved fotballarenaene, og i den forbindelse "import"/trafficking av kvinner, særlig fra Sentral- og Øst-Europa til å yte seksuelle tjenester til fotballpublikum og supportere mv.

Fra 9. juni til 9 juli 2006 skal 12 tyske byer være vertskap for verdensmesterskapet i fotball. Rundt 3 millioner fotballvenner - de fleste menn, ofte med hjemmeværende kone og familie - kommer til å være tilstede. Tyskland legaliserte hallikvirksomhet og sexindustrien i 2002. Det er allikevel beregnet at de lovlige "Red Light"- distriktene vil være altfor små for de hundretusener av sport/sex-turister som kommer. Som en forberedelse til dette innrykket, har den tyske sexindustrien opprettet egne, velorganiserte tilbud for kjempehandelen som ventes under lekene.

NØKK mener:

  • Å kjøpe sex er ingen sport. Det er seksuell utnyttelse som skader kvinner fysisk og psykologisk, og kvinners kropper behandles som en vare som blir solgt.
  • Å behandle kvinners kropper som seksuell vare krenker internasjonale sportslige standarder som fremmer likestilling og gjensidig respekt og bekjemper diskriminering.
  • Menn med æren i behold kjøper ikke sex fordi de respekterer alle menneskers verdighet og integritet.
  • Fotballmiljøet må si nei til organiseringen av prostitusjon for verdensmesterskapet.
  • Ratifikasjon av FN-konvensjoner og protokoller mot prostitusjon og trafficking forplikter landene til bekjempelse av denne formen for prostitusjonsindustri.

NØKK oppfordrer:

  • Den norske regjering ved kulturministeren til å protestere overfor den tyske regjeringen og oppfordre den til å motsette seg forbindelsen mellom fotball og sexhandel. Trafficking i kvinner til prostitusjon må kreves stanset.
  • Det norske fotballmiljøet, spillere og fotballpublikum til offentlig å ta avstand fra prostitusjonsindustrien knyttet til fotballmesterskapet.
  • Kirkesamfunnene i Norge, kristne kvinner og menn til å ta til orde overfor myndigheter og overfor fotballmiljøet for å protestere mot organisert handel med kvinner i forbindelse med den kommende sportsbegivenheten. Kirkene og Nye Norges Kristne Råd bør også benytte seg av sine internasjonale nettverk til å fremme slike protester.

NØKK / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / Catholic News Agency (19. mai 2006)

av Webmaster publisert 19.05.2006, sist endret 19.05.2006 - 17:32