Kardinal Ivan Dias ny prefekt for Kongregasjonenen for Folkenes Evangelisering

Kardinal Ivan Dias

Lørdag den 20. mai utnevnte pave Benedikt XVI kardinal Ivan Dias, til nå erkebiskop av Bombay, til prefekt for Kongregasjonenen for Folkenes Evangelisering (Propaganda Fide). Han etterfølger den italienske kardinalen Crescenzio Sepe, som samtidig ble utnevnt til erkebiskop av Napoli i Sør-Italia.

Kongregasjonene i Vatikanet tilsvarer et departement. De ble opprettet på 1500-tallet og har ansvar for ulike aspekter ved Den katolske kirkes liv.

Evangeliseringskongregasjonen samordner kirkens misjon og har ansvar for de områder der man enda ikke har opprettet noen regulære katolske stift.

Kongregasjonens nye prefekt, Ivan Dias, er en 70 år gammel inder som de siste ti år har vært erkebiskop av Bombay etter en lang karriere som Vatikan-diplomat, blandt annet i de nordiske landene på 1960-talet.

Dias ble født i Mumbai i 1936 og ble presteviet i Bombay i 1958. På 1960-tallet studerte han på Vatikanets diplomatskole i Roma og forberedte Paul VIs besøk i Bombay. I perioden 1965-1973 var han sekretær på ulike nuntiaturer (Vatikan-ambassader), blandt annet på den for de nordiske land, som på den tid lå i København. I 1973-1982 var han avdelingssjef på statssekretariatet. Siden ble han bispeviet og ble nuntius i Ghana, Togo og Benin, og siden i Albania under Johannes Paul IIs besøk der i 1993. I 1996 ble han utnevnt til erkebiskop av Bombay. Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinalprest av Spirito Santo alla Ferratella av pave Johannes Paul II.

Vatikandradioen, 20. mai 2006 (21. mai 2006)

av Webmaster publisert 21.05.2006, sist endret 21.05.2006 - 13:30