Prestestudentene Per Einar Odden og Nguyen Duc Khiem innsatt som lektorer

Biskop Bernt Eidsvig med diakon Ragnar Leer Salvesen (øverst til venstre) og diakon John McKenna (kullkamerat med Salvesen, prestevies 17. juni), Per Einar Odden (nederst til venstre) og Nguyen Duc Khiem
Klikk på bildet for stor versjon

Søndag den 14. mai 2006 ble to av Oslo katolske bispedømmes prestestudenter, Per Einar Odden og Nguyen Duc Khiem, innsatt som lektorer av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. Begge studerer ved presteseminaret Allen Hall i London. Lektoratet er en av de lavere gradene i tjenestehierarkiet, "den som leser av Skriften".

Oslo katolske bispedømme har i dag sju prestestudenter, hvorav fire studerer i London, to i Roma og en har sin ettårige menighetspraksis i Arendal. Sistnevnte, Fredrik Hansen, vil bli diakonviet av biskop Bernt Eidsvig i St. Olav domkirke i Oslo 1. juli 2006.

Ragnar Leer Salvesen, som ble diakonviet i april 2005, vil bli presteviet av biskop Bernt Eidsvig i St. Olav domkirke i Oslo 24. juni 2006.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. mai 2006)

av Webmaster publisert 21.05.2006, sist endret 21.05.2006 - 14:00