-Forsvar de mest sårbare, sier paven til katolske leger

Budskap til Den Internasjonale Føderasjon av Katolske Medisinske Organisasjoner (FIAMC)

Benedikt XVI har sendt et budskap til katolske leger og oppmuntret dem til å forsvare de mest forsvarsløses liv, spesielt de ufødte, de eldre og de terminalt syke.

Oppfordringen var en del av et brev som ble sendt i pavens navn av Vatikanets statssekretær Angelo Sodano til verdenskongressen for Den Internasjonale Føderasjon av Katolske Medisinske Organisasjoner (FIAMC), som nylig ble holdt i Barcelona, Spania.

Temaet for møtet var "Katolske leger og fattigdommens utfordring i globaliseringens tidsalder". Kongressen varte i fire dager.

I budskapet, som var rettet til de 1000 deltagerne og de 40 000 legene over hele verden som er assosiert med FIAMC, ble legene oppfordret til å "være klar over den nære sammenhengen mellom helsehjelp og fremme av mennesket som helhet, mens man unngår det tvetydige, reduserende og til og med ideologiske syn på helse som ikke tar hensyn til alle aspekter ved en person..."

- Faktisk, het det videre, medfører menneskets store verdighet det alvorlige ansvar at man først og fremst må ivareta de som ennå ikke kan forsvare seg selv, slik tilfellet er med det ufødte barn, eller dem som ikke lenger kan ta vare på seg selv, som de gamle og de terminalt syke.

Se til Kristus

Det pavelige budskap minnet katolske leger om at "for å tjene helse med troskap og respekt for menneskelig verdighet, er det nødvendig å feste blikket på Kristus, som tok på seg den lidende menneskehet med dens sykdommer og begrensninger, og som forvandlet dens ansikt gjennom oppstandelsen".

- Etter hans eksempel, er alle kristne kalt til å møte de syke med barmhjertighet, klar over at de tjener Kristus selv, ble det sagt i budskapet.

Av denne grunn innbød Benedikt XVI legene til "ennå en gang å fremme initiativ på helsehjelpfeltet for å bevisstgjøre mange menn og kvinner av god vilje, slik at de, som gode samaritaner, hjelper dem som er underlagt fattigdom og marginalisering med broderlig generøsitet".

Zenit, 16. mai 2006 (22. mai 2006)

av Webmaster publisert 22.05.2006, sist endret 22.05.2006 - 13:39