Pave Benedikt XVIs pilegrimstur til Polen er en mulighet både for Polen og Paven

I følge sosiologer, er pave Benedikt XVIs forestående pastoralbesøk til Polen en mulighet for både Polen og for paven selv. På den ene siden kan polakkene ved besøket føle seg mer europeiske og se Kirkens universelle dimensjon, på den andre siden kan pave Benedikts nærvær gi ham en mulighet til å tre ut av skyggen fra sin forgjenger, Johannes Paul II.

En konferanse som ble holdt i Warsawa på mandag, viste til resultatene av en studie foretatt av KAI, der man undersøkte det polske folks trosliv tro og hvordan de ser på Benedikt XVI og Johannes Paul II.

 Se også:

I en oppsummering av studien, fortalte Przemyslaw Krawczynski fra Millward Brown Company SMG/KRC Polling Institute at polakker har et positivt syn på Benedikt XVI. På den andre siden unngikk imidlertid så mange som 1/5 av respondentene å svare på spørsmålet der de ble bedt om å evaluere den nåværende paves pontifikat. Dette synes hovedsakelig å være et resultat av at pave Benedikts pontifikat har vært kort, og Den Hellige Far er fremdeles for mange noe ukjent. Han ses ofte gjennom sin forgjenger, Johannes Paul II.

Så mange som 80% av respondentene ser frem til pavens Polen-besøk, og over halvparten mente de ville følge med på besøket gjenom media.

- Det er interessant å legge merke til at pavens tyske opphav, som kunne representere et potensielt problem for mange polakker, ikke synes å være noe tema for majoriteten av de spurte. I overkant av 55 % av respondentene føler at han er "deres" pave, sa Krawczynski.

Det er flott at paven drar på sin første pastoralreise til Polen, hvor han kommer til å bli varmt mottatt, sa Dr. Tadeusz Szawiel fra det sosiologiske faktultet ved universitetet i Warsawa.

I følge Dr. Tomasz Zukowski viser studien at polakkene begynner å se at "katolsk" betyr "universell" - fordi de understreker at pavens tyske opphav ikke er et spørsmål for dem. Studien viser også at den generelle interessen for pilegrimsturen stadig er økende.

Sosiologene tror også at pavens reise er en stor mulighet for paven selv. Europa viser stor interesse for reisen, og polakker har høye forventninger. Paven kan forkynne noe nytt og vitalt relatert til religion og tro. Derved kan han bevege seg ut av skyggen til sin forgjenger. Polakker, på den andre side, kan få muligheten til å se sammenhengen mellom det å være en troende, polakk og europeer.

Studien av polakkers trosliv og deres holdninger til pavene Johannes Paul II og Benedikt XVI ble gjennomført i perioden 21.-24. april av Millward Brown SMG/KRC Polling Institute, på basis av svar fra en representativ gruppe på 1002 respondenter.

www.b16.pl (23. mai 2006)