Den russisk-ortodokse kirke håper på avspenning

Klimaet mellom Den katolske og Den russisk ortodokse kirke kommer til å bli bedre i pave Benedikt XVIs tid. Det tror i alle fall det russisk-ortodokse patriarkats ansvarlige for utenriks- og økumeniske saker - metropolitt Kyrill. Kyrill var i Roma for å innvie en ny russisk ortodoks kirke viet til martyren Katarina.

"Den katolske kirke og Den russisk-ortodokse kirke må arbeide sammen for å løfte frem Europas kristne røtter", sa metropolitt Kyrill til Catholic News Sercice etter å ha besøkt paven i Vatikanet 18. mai.

Den nå avdøde pave Johannes Paul II ble invitert til Russland av presidentene Jeltsin og Putin, men aldri av den russisk-ortodokse patriarken Alexij II. Den russisk-ortodokse kirke var og er misfornøyd med Den katolske kirkes agering i tradisjonelle ortodokse områder. Anklagene om "sjelefiske" eller proselytisme handler ikke bare om aggressiv misjon, men også om praktiske problemer knyttet til at foreldreløse ortodokse barn tas hånd om av katolske barnehjem uten at man bryr seg om å respektere deres ortodokse bakgrunn.

Metropolitt Kyrill sa at han ikke vil sammenligne Johannes Paul II og Benedikt XVI, "men jeg forteller gjerne om mitt inntrykk av Benedikt" sa han.

"En ting som alltid har gjort inntrykk på meg med professor Ratzinger og nå pave Benedikt, er hans absolutte kontroll over sin tanke og hva han sier. Som teolog er han helt selvstendig og veldig dyktig, og det avspeiler seg selvfølgelig i hans tjeneste som pave for den romerske kirken."

Til den italienske bispekonferansens avis Avvenire, sa Kyrill at relasjonen mellom Den katolske og Den russisk-ortodokse kirke "utvikles på en mer dynamisk måte" under Benedikt XVI.

Vatikanradioen (23. mai 2006)

av Webmaster publisert 23.05.2006, sist endret 23.05.2006 - 13:52